Press "Enter" to skip to content

På Flakkebjerg Efterskole er der fokus på det selvforvaltende og refleksive menneske

På Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse på Sjælland er undervisningen tilrettelagt ud fra dannelsesidealet om det selvforvaltende og refleksive menneske. Via http://www.flakkebjergefterskole.dk/ kan du læse om at selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv, mens det refleksive menneske skal analysere, vurdere og handle. Du er først klar til at lære, når du kan reflektere.