Press "Enter" to skip to content

Kategori: efterskole

På Flakkebjerg Efterskole er der fokus på det selvforvaltende og refleksive menneske

På Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse på Sjælland er undervisningen tilrettelagt ud fra dannelsesidealet om det selvforvaltende og refleksive menneske. Via http://www.flakkebjergefterskole.dk/ kan du læse om at selvforvaltning…

Comments closed